Bliv ny i kajak

Roskole og  ungdomshold Generelt

Kunne du tænke dig at blive medlem af Haderslev Kajakklub? Har du aldrig roet kajak før eller har du kun ganske lidt erfaring, starter dit medlemsskab i klubbens roskole. For de unge fra 11 år og op til omkring 16 år har vi et tilbud om et ungdomshold.

Forudsætninger for at ro i klubben

At du kan dokumenter at du kan svømme 600 meter og har har gjort det inden for det sidste år. Brug evt. Svømmeprøve Bevis

At du skriftligt orientere bestyrelsen Hvis du lider af sygdomme, som kan medføre lammelse eller bevidsthedstab. Er du i tvivl, skal du kontakte din læge.

På roskolen

Du  bliver undervist af medlemmer, som har taget Dansk Kano og Kajakforbunds instruktøruddannelse. Vi underviser efter det såkaldte IPP-system (I Paddle Pass), som er en fælles standard for uddannelse af roere i kano- og kajaksporten. Det består af en række tekniske standarder (niveau 1-5). Indholdet i roskolen svarer til de to første niveauer (IPP1+2). Læs evt. mere om IPP-systemet på DKF’s hjemmeside (http://www.kano-kajak.dk/

IPP2 Turkajak    IPP2 Havkajak 

Når du har deltaget i roskolen får du et IPP2-bevis og kan blive ”frigivet” til at ro alene. Efter du deltaget i roskolen for havkajak, kan du senere blive ”omskolet” til turkajak. 

Klubben forbeholder sig ret til at aflyse roskole ved for få tilmeldte og disponere over de reserverede pladser, som ikke er rettidig betalt.

På ungdomsholdet

Tiden før sommerferien bruger vi på at lære alt det grundlæggende i at ro i turbåd. Vi roer to gange om ugen med instruktør samtidig med, at man oplever natur og sammenhold på en nye måde. Vi arbejder med Dansk kano- og kajakforbunds ungdomsprogrammer Paddle Power og Paddle Play. Efter sommerferien kan vi også snuse lidt til andre kajaktyper eller måske kano alt efter hvad holdet syntes, og hvad vi har af muligheder. Ungdomshold er i sin opsat i klubben. Vi vil meget gerne inddrage dig i at udvikle det til et sted, hvor unge mødes og har det godt sammen samtidig med, at de får nogen gode kajakoplevelser.

Klub Folder