Projekt Historie

Først lidt historie

I efteråret 2000 får Børge Koch, Haderslev Seminarium og Peter Rykær, Haderslev Katedralskole og dengang formand for kajakklubben en ide om at skaffe et klassesæt af havkajakker til veje, til brug for kommunens skoler, institutioner og foreninger. Kajakkerne skal have basis ved Haderslev Kajakklub og drives i samarbejde med klubben. 

Et sæt kunne skaffes til veje for omkring 135.000 kr. Dertil skulle lægges opbevaringsfaciliteter. Alt i alt ville det ligne et beløb på 150.000.
Projektet blev forelagt kajakklubbens bestyrelse som samarbejdspartner og der blev givet grønt lys for igangsættelse.

 

Midler

Med Børge Koch’s kendskab til fonde og kommunale myndigheder, blev den første ansøgning til Friluftsrådet strikket sammen og sendt i november måned 2000.

Den 7. februar 2001 kom der svar om, at der var bevilget 60.000 kr. Nu kunne projektet realiseres og vi arbejdede videre. Med bidrag fra Tuborgfonden, Haderslev kommunes 5% pulje, Haderslev Seminarium, Haderslev Ungdomsskole, Haderslev Samvirkende Idrætsforeninger samt Haderslev Katedralskole blev det samlede beløb på knap 140.000 kr.

Beløbet rakte til 16 enerkajakker og 2 toerkajakker, alle med udstyr, samt en kontainer til opbevaring.

 

Indkøb.

Der blev indkøbt 8 Hasle Explorer og 8 Hasle Touring. Explorer, forsynet med to lastrum og ror, beregnet til lange ture, Touringen, forsynet med et lastrum og uden ror, til kortere ture. Toerkajakkerne blev to Prijon Excursions.

Til alle enerkajakker valgte vi farven gul, hvilket sammen med de orange svømmeveste er særdeles iøjnefaldende og dermed en sikkerhed.

Alle kajakker blev forsynet med par-navne, f.eks. Chip og Chap, Knold og Tot, Orca og Triton, Squash og Sprite. Par-navnene kan så bruges i pædagogisk øjemed til at parre bestemte elever, samt at stille krav til elever om at holde sammen i par.

 

Styregruppen

Fra 2009 blev der dannet en styregruppe, bestående at 4 personer. De repræsenterer hhv. Haderslev Kajakklub, Haderslev Ungdomsskole, samt to brugerinstitutioner. Denne gruppe skal sikre at Projektet kan leve videre, selvom initiativtagere og daglig leder skulle ønske at træde ud af projektet. Se under fanen ”Styregruppe”. Med dannelsen af styregruppen, kan vi optræde som forening og være berettiget til kommunale tilskud.

 

Nye kajakker

I 2013 blev alle enerkajakker skiftet ud til Tahe Marine, Midi Reval. De er alle uden ror, men med styrefinne. Det er nu røde kajakker og tanken om at give dem par-navne forsøgtes opretholdt, men blev opgivet i løbet af et par år og ændret til numre. Denne udskiftning kom i stand via Haderslev Kommunes sundhedspulje.

 

SUP kommer til

I forbindelse med søgning af fondsmidler til etablering af nye og bedre faciliteter til kajakklubben, blev projektet gjort opmærksom på at Nordea-Fonden havde midler til nyanskaffelser af materiel til praktisk anvendelse. Daglig leder (Peter Rykær) søgte på opfordring om et klassesæt SUP-boards med hjælpeudstyr og trailer. Ansøgningen på 210.000 kr kom af sted i efteråret 2018, og blev bevilget i foråret 2019. Trailer blev som det første anskaffet, og snart efter blev alle boards købt. Der er tale om både hardboards og oppustelige boards, så mindst 30 personer kan komme på vandet samtidig. Med i ansøgningen var der et weekend kursus i SUP. Dette blev afhold i forsæsonen 2019, hvorefter vi kunne starte vores introkurser. Første kursus blev afholdt umiddelbart efter sommerferien i august måned med et hold fra Haderslev Katedralskole.

SUP’erne er alle anbragt i en kassetrailer, og kan rimelig nemt transporteres til andre isætningssteder end kajakklubben. Traileren indeholder således boards, padler, leashs, svømmeveste og pumper til de oppustelige boards.

 

Det Blå Foreningshus

Haderslev Kajakklub havde gennem de sidste 5 år arbejdet med at skabe nye faciliteter, og var i vinteren 2020 nået så langt at næsten alle penge var på plads (18 mill. Kr.), lokalplan var på vej og det var tid at stifte en bestyrelse for Det Blå Foreningshus. Det var altså ikke kajakklubben alene der skulle være i huset, men sammen med forskellige grupper med tilknytning til vandsporten, både nogle med fast tilknytning og foreninger med løsere tilknytning. Projekt Havkajak og SUP er således en af de institutioner der har fast tilknytning til DBF, og dermed er vejen banet til en lille udvidelse af kajakgrejet til 30 både.

Det ser vi frem til når vi, forhåbentlig kan flytte ind i løbet af 2021.

 

Andet materiel

Udover kajakkerne er der indkøbt en del hjælpemateriel. Bugserliner, Paddlefloat, kajakvogne, pumpe og endelig svampe til rengøring

I samarbejde med Kajakklubben er der anskaffet to trailere, der gør brugerne i stand til at ro fra åben strand samt tumle kajakkerne i mere livligt vand.