Projekt Historie

I efteråret 2000 får Børge Koch, Haderslev Seminarium og Peter Rykær, Haderslev Katedralskole og dengang formand for kajakklubben en ide om at skaffe et klassesæt af havkajakker til veje, til brug for kommunens skoler, institutioner og foreninger. Kajakkerne skal have basis ved Haderslev Kajakklub og drives i samarbejde med klubben. 

Et sæt kunne skaffes til veje for omkring 135.000 kr. Dertil skulle lægges opbevaringsfaciliteter. Alt i alt ville det ligne et beløb på 150.000.
Projektet blev forelagt kajakklubbens bestyrelse, og der blev givet grønt lys for igangsættelse.

 

Midler

Med Børge Koch’s kendskab til fonde og kommunale myndigheder, blev den første ansøgning til Friluftsrådet strikket sammen og sendt i november måned 2000.

Den 7. februar 2001 kom der svar om, at der var bevilget 60.000 kr. Nu kunne projektet realiseres og vi arbejdede videre. Med bidrag fra Tuborgfonden, Haderslev kommunes 5% pulje, Haderslev Seminarium, Haderslev Ungdomsskole, Haderslev Samvirkende Idrætsforeninger samt Haderslev Katedralskole blev det samlede beløb på knap 140.000 kr.

Beløbet rakte til 16 enerkajakker og 2 toerkajakker, alle med udstyr, samt en kontainer til opbevaring.

 

Indkøb.

Der blev indkøbt 8 Hasle Explorer og 8 Hasle Touring. Explorer, forsynet med to lastrum og ror, beregnet til lange ture, Touringen, forsynet med et lastrum og uden ror, til kortere ture. Toerkajakkerne blev to Prijon Excursions.

Til alle enerkajakker valgte vi farven gul, hvilket sammen med de orange svømmeveste er særdeles iøjnefaldende og dermed en sikkerhed.

Alle kajakker blev forsynet med par-navne, f.eks. Chip og Chap, Knold og Tot, Orca og Triton, Squash og Sprite. Par-navnene kan så bruges i pædagogisk øjemed til at parre bestemte elever, samt at stille krav til elever om at holde sammen i par.

 

Andet materiel

Udover kajakkerne er der indkøbt en del hjælpemateriel. Bugserliner, Paddlefloat, kajakvogne, pumpe og endelig svampe til rengøring

I samarbejde med Kajakklubben er der anskaffet en trailer, der gør brugerne i stand til at ro fra åben strand samt tumle kajakkerne i mere livligt vand.

 

Dette er delvis historie nu!

Fra 2009 blev der dannet en styregruppe, bestående at 4 personer, de repræsenterer hhv. Haderslev Kajakklub, Haderslev Ungdomsskole, samt to brugerinstitutioner. Denne gruppe skal sikre at Projektet kan leve videre nå nogle ønsker at træde ud. Se under fanen ”Styregruppe”.

I 2013 skete de en udskiftning af alle enerkajakker. De er alle uden ror, men med styrefinne. Det er Tahe Marine, Midi Reval. Det er nu røde kajakker og tanken om at give dem par-navne forsøges opretholdt. Denne udskiftning kom i stand via Haderslev Kommunes sundhedspulje.