Kunne du tænke dig at blive aktiv medlem af Haderslev Kajakklub ?

Så kan du her på siden læse om hvordan du bliver det. I spalten til venstre finder du den information der erfaringsmæssigt søges af nye under indmeldelse. Til højre lidt om hvordan vi gør det.

Vigtig info før indmeldelse 

 

Interesse liste

Tilmeld dig klubbens Interesseliste, hvis du vil med på næste års roskole. Så tager vi kontakt til dig, når det blive muligt at tilmelde sig eller komme til åbenthus

Interesse liste

 

Pris

Prisen for at deltage kan læses her .Kontigent

Er du studerende kan du søge om nedsat kontingent. Dette ansøges og dokumenteres senest i forbindelse med  svømmeprøven 

 

Nøgle

Det Blå Foreningshus hvor vi bor har et elektronisk låse system hvor til man skal købe nøglebrik. den kost 100 kr. 

 

Ungdomsroer

Man er ungdomsroer til man fylder 25 år. Som ungdomsroer er Svømmehal kontingent adskilt fra udendørs kontingent. Det opkræves som standart sammen men man kan vælge kun den ene. 

 

Sygdom

 • Hvis du lider af sygdomme hvor man kan få lammelser  eller miste bevidstheden ,skal du oplyse dettte til undertegnede eller en anden fra bestyrelsen.
 • Bestyrelsen afgør om du kan ro.

 

Svømmeprøve

 • Er du under 12 år, skal du kunne svømme 350 meter.
 • Er du over 12 år eller vil du på ungdomsholdet skal du kunne svømme 600 meter.
 • Vi ser helst prøven afvikles i klubbens svømmehals tid. Er dette ikke muligt, kan dette bevis anvendes Svømme bevis

 

Ro Færdigheder

Alle nye aktive roer skal aflægge en selvredningsprøve, enten som del af roskolen eller som selvstændig prøve før frigivelse. Her efter deler vi nye medlemmer op i tre grupper, "Dem der har færdighedder og erfaring", "Dem der har færdighedder" og "De nye i kajak"  

Dem der har færdigheder og erfaring

Har bevis på deres færdighedder og har mindst roet 50km i en anden klub.  

Dem der har færdigheder

Har bevis på deres færdighedder men mangler erfaring starter med at ro de første 50 km med et andet medlem.

 

Persondata

Du kan inden tilmeldning her læse om vores Persondata Politik  

Vedtægter

Kan læses her Vedtægter

 

Ro Reglement

Her kan du læse om de regler vi ror efter .Ro reglement 

 

Sø Sport Lov og ret på vand

Man skal være bekendt med Lov og ret

Indmeldelse trin for trin 

 

 • Er du over 17 år og begynder henvises til roskoleesiden Roskole siden
 • Er du mellem 12 og 17 år er ungdomsholdet tilbuddet til dig fortsæt her  Ungdomsholdet  
 • Er du over 17 år og har rofærdigheder finder du information om tilmelding her under 

 

 

Indmeldelse trin for trin

 

Indmeldelse i klubben kan deles op i seks faser eller trin 

 1. Venteliste / Hvervning / Info og Beslutning
  • Hvervning af nye medlemmer i klubben, sker primært gennem vores årlige åbent hus i svømmehallen som afholdes først på året. Der bliver i den forbindelse annoceret i ugeavisen, på Facebook  og på mail til dem der er på ventlisten. Klubben deltager i forskellig sportsarrangementer efter som det kan passes ind i kalenderen. Vi har en Klubfolder som  vi uddeler når muligheden byder sig og den  findes den elektronisk her: Klubfolder
  • Info opforders man som ny til at søge her på vores hjemmeside, tag evt. kontakt til den Indmeldelses- ansvarlig eller instruktøren for dit hold så beslutningen om tilmelding bliver taget på  et oplyst grundlag.  
  • Ventelisten Hvis Roskole holdet er fyldt og du gerne vil på venteliste til hvis der bliver en ledig plads skal du registre dig som hvis holdet ikke var fyldet så kontakter vi dig hvis der bliver en plads
  •  
 2. Registrering
  • Udfyld formularen her:
  • Registrering / Tilmelding (klik her)
  • Du finder vejledning til formularen her Hjælp til registrering
  • Har du ikke har angivet licens nummer og gerne vil fritages for roskolen, fordi du har færdighedder der svare til IPP 2, sender du en mail der forklarer dine forhold til den Indmeldelses ansvarlige. 
  • Du modtager her efter mail med link til Deltagerbrevet hvis du skal på roskole
  •  
 3. Svømmeprøve
  • Her er din opgave at bevise for os at du kan svømme.
  • Vi ser helst det sker ved du aftaler tid med den Indmeldelses ansvarlige eller din instruktør i klubbens svømmmehals tid om søndagen.
  • Alternativt kan dette udføres i en anden hal, eller på et andet tidspunkt. Det skal dokumenteres af 3. mand evt.på dette bevis, Svømme bevis dette skal efterfølgende sendes til den Indmeldelses ansvarlige. 
  • Har man et bevis der er under et år gammelt kan dette sendes i stedet
  • Prøven må også aflægges på åbent vand.
  •  
 4. Betaling (hvis du skal på roskole)
  • Efter Svømmeprøve delen er overstået , vil du efter få dage modtage en mail med en faktura.
  • Kontroller at den stemmer overens med de/det hold du skal på.
  • Ret henvendelse til os hvis du har spørgsmål.
  • Betal regningen med en bank overførsel .
  • Husk faktura nr. i  refrancen. 
  •  
 5. Færdigheders afklaring / uddannelse
  • Er du ny i kajak sker dette på roskolen eller ungdomsholdet og nøgle til  klubhuset vil blive udleveret i den forbindelse.
  • Har du færdigheder svarende til IPP2 retter du henvendelse til den Indmeldelses ansvarlige efter ovenstående er på plads og aftaler hvordan du skal aflægge selvredningsprøven.
  •  
 6. Betaling (hvis du ikke skal på roskole)
  • Efter Svømme og færdigheds prøve er overstået , vil du efter få dage modtage en mail med en faktura.
  • Kontroller at den stemmer overens med de/det hold du skal på.
  • Ret henvendelse til os hvis du har spørgsmål.
  • Betal regningen med en bank overførsel .
  • Husk faktura nr. i  refrancen. 
  •  
 7. Frigivelse 
  • Er du ny i kajak sker dette på roskolen eller ungdomshold
  • Kommer du med IPP2 færdigheder og under 50 "klub kilometer" bliver du vejledet af den instruktør der stå for din selvrednings prøve hvordan kilometer skal gennemføres .
  • Kommer du med IPP2 færdigheder og mere end 50 "klub kilometer" kan du frigives efter selvrednings prøven, men du kan også blive bedt om at dokumenterer til roede kilometer.