Projekt Brugerkursus

Brugerkursus

Før kajakker og SUPs kan tages i brug af de institutioner de er søgt til, skal der uddannes ”nøglebrugere”.

Brugerkurset tilbydes til målgrupper, der alle der ønsker at arbejde med friluftsliv, teambuilding eller bare har lyst til at komme på vandet i kommunen. I arbejdet med folkeskolerne har vi dog sat en vejledende nedre aldersgrænse til 8. klasse. Er der lærere med til at trække bådene ud af kontaineren og lægge dem på plads igen, kan denne grænse sagtens sættes ned til 7. og måske 6. klasse. Aldersgrænsen er alene begrundet i at bådene er svære at håndtere så længe de er på land.

 Havkajakurserne har et omfang af 2 x 3 timer, med et indhold der skal gøre den ansvarlige i stand til at håndtere vanskelige situationer, der kunne opstå på fjorden, dog uden forventning om at uddanne brugeren fuldt ud, hvorfor der lægges op til selvtræning efter kurset. Indholdet af kurset er følgende: Egenfærdighed, makkerredning, selvredning og bugsering. 

SUP kurserne kan følge op på kajakkurserne og kan afvikles som et 3 timerskursus, med egenfærdigheder og videreformidling som fokus. SUP’erne har lidt andre grænser for vindhastigheder end havkajakkerne.

Deltagelse i brugerkurset koster i dag 1000 kr. Disse penge går til vedligeholdelse, nyanskaffelser og instruktørløn. Det er en af hovedideerne med betalingsformen, at man frit kan bruge kajakkerne, uden først af skulle søge penge på sin skole eller institution til formålet. Ansøgninger sætter erfaringsvis en stopper for megen aktivitet. Har man en gang søgt til nøglekursus, skal man ikke søge mere. Det er derfor også et krav, at når man booker kajakker, så er man selv med ude og ro.

Efterfølgende SUP kursus koster 500 kr.