Projekt Brugerkursus

Før kajakkerne kan tages i brug af de institutioner, skal der uddannes ”nøglebrugere”. Der udleveres et hæfte, havkajak fra Ungdomsringen, til fordybning og inspiration til at arbejde videre med egenfærdigheder

Brugerkurset tilbydes til målgruppen, der er alle, der ønsker at arbejde med friluftsliv og teambuilding i kommunen. I arbejdet med folkeskolerne har vi dog sat en vejledende nedre aldersgrænse til 8. klasse. Er der lærere med til at trække bådene ud af kontaineren og lægge dem på plads igen, kan denne grænse sagtens sættes ned til 7. og måske 6. klasse. Aldersgrænsen er alene begrundet i, at bådene er svære at håndtere, når de er på land.

Kurserne har et omfang af 2 x 3 timer med et indhold, der skal gøre den ansvarlige i stand til at håndtere vanskelige situationer, der kunne opstå på fjorden, dog uden forventning om at uddanne brugeren fuldt ud, hvorfor der lægges op til selvtræning efter kurset. Indholdet af kurset er følgende: Egenfærdighed, makkerredning, selvredning og bugsering. 

Deltagelse i brugerkurset koster i dag 750 kr. Disse penge går til vedligeholdelse, nyanskaffelser og instruktørløn. Det er en af hovedideerne med betalingsformen, at man frit kan bruge kajakkerne, uden først af skulle søge penge på sin skole eller institution til formålet. Ansøgninger sætter erfaringsvis en stopper for megen aktivitet. Har man en gang søgt til nøglekursus, skal man ikke søge mere. Det er derfor også et krav, at når man booker kajakker, er man selv med ude og ro.

Video lavet af Simon Bachdall