Ansvarsfordeling

 

Opgave Primær Bestyrelses medlem Sekundær Bestyrelses medlem
     
Spørgsmål om klubben generelt Michael Madsen Bestyrelsen
Henvendelse fra nye medlemmer Michael Madsen  
Samarbejde m. DKF Michael Madsen  
Indkaldelse møder Michael Madsen  
Dagsorden til møder Michael Madsen  
Indberetninger til kommune og forbund  Michael Madsen  
Kontakt til myndigheder Michael Madsen Søren Brommann
Nøgle administration Michael Madsen Søren Brommann
Årshjul administrator Michael Madsen Erling Laksafoss
It i bestyrelsen  Michael Madsen Erling Laksafoss
Nyt klubhus politisk process Michael Madsen Michael Starman
Søge tilskud ved kommunen  Søren Brommann  
Søge lokaler  Søren Brommann  
Økonomi / regnskab Søren Brommann  
Betaling af kontingent Søren Brommann  
Samarbejde med naboklubber Michael Starman  
Samarbejde m. bevæ dig for livet Michael Starman  
Samarbejde turpas lillebælt Michael Starman  
Frivillig Michael Starman Michael Madsen
Referater Bestyrelsen  
Opdaterering af klubbens regler  Bestyrelsen  
Opgave beskrivelse for udvalg Bestyrelsen  
Sikkerheds arbejde Bestyrelsen  
Indkøb af Materiel  Opgave bestemt  
Indkøb af kajak Opgave bestemt