Projekt Bookning

 

Booking af kajakkerne

Bookning foregår ved at gå på kajakklubben hjemmeside (du er her nu), se i kalenderen om kajakker eller SUPs er ledige og derefter sende en mail til Peter Rykær. Kajakkerne kan bookes fra et par timer og op til flere dage. Betingelsen er dog at man booker som et hold, og at en person med nøglekursus er ansvarlig for brugen af kajakkerne. En nøgleperson kan selvfølgelig også booke enkeltvis, det er en del af træning i egenfærdighed. I de timer kajakkerne ikke er booket, står de til rådighed for kajakklubben, der samtidig fører dagligt tilsyn med dem.

Har man ikke nogen nøglebruger, kan kajakklubben muligvis stille en ansvarlig til rådighed. Således har foreninger og skoler mulighed for at lave et intro- eller afslutningsarrangement uden at have en nøglebruger.

Er der problemer i at have elever med?

Egentlig ikke, men førstegangsbrugere (elever) skal instrueres i hvordan man behandler kajakker og SUPs, hvordan man ror og hvordan man forholder sig på vandet, hvor vi jo deler farvand med mange lystsejlere. Den første fase kan tage lidt tid, idet elever lige skal være fortrolige med hvordan man kommer på vandet og i land.

 

Til bookning af kajakker skal følgende oplyses:

 

1: Dato(er)

2: Tidsrum (hvornår de skal ud og hvornår de er hjemme)

3: Antal kajakker / SUP Boards

4: Institution / Forening 

5: Ansvarlig (nøglebruger)

6: Ønskes der brug af trailer

 

Bookning forpligter!

Husk, at alle både  / SUP Boards skal være aftørret og rengjort inden de lægges på plads!

Der skal være ryddet op omkring kontaineren!

Mangler, eller defekter meddeles samme sted straks efter brug uanset årsag.

Ødelagte eller bortkomne enheder erstattes til indkøbspris.

 

Bookning på jesperbachdall@hotmail.com